ΒΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ