Χειρουργικό Τμήμα

Το κέντρο μας πλαισιωμένο απο άξιους συνεργάτες ,αναλαμβάνει και περιπτώσεις Γενικής Χειρουργικής. Η νοσηλεία των ασθενών γίνεται πάντα με την προσωπική μας επίβλεψη και ευθύνη σε σύγχρονες Νοσηλευτικές μονάδες.

Μικρές επεμβάσεις, όπως μικροτραυματισμοί, αφαίρεση σπίλων κ.λ.π. γίνονται στο Κέντρο μας!