Καρδιολογικό ιατρείο

Το Καρδιολογικό ιατρείο λειτουργεί από 15ετίας με τον πλέον σύγχρονο Ιατρικό εξοπλισμό , με δύο ειδικούς Καρδιολόγους και την συνεργασία όλων των συναφών Ιατρικών ειδικοτήτων για την καλύτερη Διαγνωστική προσπέλαση του Καρδιολογικού σας προβλήματος.

 

Μπορούμε να παρέχουμε από μία απλή Καρδιολογική εξέταση μέχρι έναν πλήρη καρδιολογικό έλεγχο με όλες τις διεθνώς απαιτούμενες εξετάσεις.

Εξετάσεις που απαιτούνται για έναν πλήρη καρδιολογικό έλεγχο είναι:

  • Απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας
  • Δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα
  • Υπερηχογραφική εκτίμηση καρδιάς με έγχρωμο TRIPLEX
  • Ελεγχος με HOLTER ρυθμού και πιέσεως
  • Εκτέλεση και Μελέτη Στεφανιογραφιών
  • Επεμβατική Καρδιολογία (Αγγειοπλαστική, τοποθέτηση Stent)

 

Να θυμάστε ότι τα Καρδιαγγειακά νοσήματα προλαμβάνονται.

Συστήνουμε λοιπόν πρόληψη και παρέχουμε κατα τον καλύτερο τρόπο τον ετήσιο προληπτικό Καρδιοαγγειολογικό σας έλεγχο.