Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος

Ο καρδιολογικός έλεγχος που μπορείτε να κάνετε περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξετάσεις:

  1. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
  2. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ
  3. HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ
  4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ - ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ
  5. CHECK - UP
  6. TRIPLEX & ΑΠΛΟ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Οι εξετάσεις εκτελούνται από τους ειδικούς καρδιολόγους Παπαμιχαήλ Ανδρέα & Μπράμο  Δημήτριο