Πλήρης Αγγειολογικός Έλεγχος

Ο Αγγειολογικός Έλεγχος περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξετάσεις :

  1. ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
  2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
  3. TRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΩΝ
  4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις εκτελούνται από τους Ιατρούς Πέτρο Πετρόπουλο Αγγειοχειρουργό-Γεν. Χειρουργό, και Παπαμιχαήλ Ανδρέα Καρδιοαγγειολόγο.