ΘΕΣ ΓΕΡΗ ΚΑΡΔΙΑ??

ΘΕΣ ΓΕΡΗ ΚΑΡΔΙΑ?

ΠΕΡΠΑΤΑ,ΠΕΡΠΑΤΑ ,ΠΕΡΠΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρά τα τεκμηριωμένα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας  που  δημοσιεύονται   ως κατευθυντήριες γραμμές, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν πραγματοποιεί επαρκή άσκηση για να διατηρήσει τη βέλτιστη υγεία . Οι επαγγελματίες υγείας -ΟΙ Θεράποντες Ιατροί, το  αντιμετωπίζουν  με την πρόκληση της συνταγογράφησης της  άσκησης σαν φάρμακο  που θα μας ξεκολλήσει  από την καθιστική ζωή.

Δηλαδή επίσημη  συνταγή θα λέει  30 λεπτά βάδισης  πέντε ημέρες την εβδομάδα!

 Το περπάτημα είναι κατ 'εξοχήν κατάλληλο για μια τέτοια συνταγή, δεδομένου ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες ή ιδιαίτερες  εγκαταστάσεις και να είναι εφικτό από σχεδόν όλες τις ηλικίες με μικρό κίνδυνο τραυματισμού . Μπορεί πιο εύκολα να παρακάμψουν αναφερόμενα συχνά εμπόδια στην άσκηση, όπως την «έλλειψη χρόνου» η με την δικαιολογία  ότι "δεν είναι ο αθλητικός τύπος»  που απαιτείται για   άλλες μορφές δραστηριότητας.

  Το περπάτημα είναι η πιο συχνά αναφερόμενη μορφή άσκησης  μεταξύ των ενηλίκων και συχνά αναφέρεται ως παράδειγμα μέτριας έντασης άσκηση που οι ενήλικες μπορούν να κάνουν στη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 150 λεπτών την εβδομάδα . Είναι συχνά η δραστηριότητα των ενηλίκων ].

 Το περπάτημα έχει περιγραφεί ως η πλησιέστερη δραστηριότητα στην τέλεια άσκηση.

 

Με βάση διάφορες προηγούμενες αξιολογήσεις ,  εξετάζουμε  τις πρόσφατες ενδείξεις από τα οφέλη για την υγεία από το περπάτημα και την προώθηση της συμπεριφοράς μετακίνησης με τα πόδια, με ιδιαίτερη έμφαση στις μελέτες που δημοσιεύθηκαν από το 2008. Συνοψίζοντας  τα στοιχεία πολλών Ιατρικών μελετών  αποδεικνύεται  ότι το περπάτημα βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία. Πολλές  στρατηγικές αξιολογήσεις για την κίνηση με τα  πόδια  παρέχουν  στοιχεία σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να κινούνται   με τα πόδια με  διάφορες ρυθμίσεις της ζωής τους.

Τρέχοντα στοιχεία ότι το περπάτημα βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία.

Η σημασία του περπατήματος για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας υποστηρίζεται και από δύο μελέτες παρατήρησης, οι οποίες εξετάζουν συσχετίσεις μεταξύ περπατήματος και στεφανιαίας νόσου , αλλά και μελέτες παρέμβασης, οι οποίες δείχνουν τις αλλαγές στο φάσμα των κλινικών δεικτών της καρδιαγγειακής νόσου.

Μελέτες παρατήρησης δείχνουν ότι το περπάτημα μεγαλύτερης διάρκειας ή απόστασης παρέχει ουσιαστική προστασία έναντι Καρδιαγγειακής νόσου  . Μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση μελέτη που εξετάζει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, την  συνολική διάρκεια περπατήματος , την απόσταση, τη συχνότητα, την κατανάλωση ενέργειας, και το ρυθμό  βρέθηκε σε μεγάλο βαθμό δοσο-εξαρτώμενη η μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου με την αύξηση των επιπέδων άσκησης  με τα πόδια.

 Βασισμένο σε μια μετα-ανάλυση, ο  Zheng και οι συνεργάτες του[,εκτιμούν ότι περπάτημα  περίπου 30 λεπτά / ημέρα, 5 ημέρες / εβδομάδα,  συνδέεται με μια μείωση κατά 19% της καρδιακής νόσου των στεφανιαίων αρτηριών.

Η Απόδειξη ότι καρδιαγγειακός κίνδυνος μειώνεται με αυξανόμενο ρυθμό  στην κίνηση με  τα πόδια είναι ισχυρή και συνεπής, συνδέεται  με την πιθανότητα ότι ο ρυθμός περπατήματος είναι ένας δείκτης της καλής μας φυσικής κατάστασης.

Το θέμα της προστασίας της Καρδιάς και των αγγείων μας με την άσκηση έχει ξεκαθαρίσει το ποσοστό οφέλους και διάρκειας περπατήματος .

Σήμερα θεωρείται σωτήριο περπάτημα 30 λεπτών την ημέρα και ανάλογο θεραπείας με χάπια!!

Μακάρι να προχωρήσετε σε σοβαρότερα επίπεδα άσκησης .

 Τα οφέλη της άσκησης τα ίδια σε όλες τις ηλικίες ,σε Άνδρες και Γυναίκες!

Επιπλέον, οι μελέτες  δείχνουν  να είναι μεγαλύτερη  η ωφέλεια στη μείωση των ποσοστών του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με  στεφανιαία νόσο ή αιμορραγικό εγκεφαλικό.

Εν κατακλείδι ,το 2017 ..Αρχίζουμε Βάδισμα συστηματικό για να αποφύγουμε και Καρδιακό επεισόδιο ,αλλά και Εγκεφαλικό!!!

DrΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΑΣΩ GENERAL.