Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - τομος 5 .Τευχος 4.1996

 

Dr ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Κ. ΑΝΔΡΕΑΣ

Οι φλεβικές παθήσεις είναι από τις πιο κοινές και συχνότερα υποτροπιάζουσες παθήσεις του ανθρωπίνου σώματος. Η θεραπευτική τους αντιμετώπιση είναι πολλές φορές προβληματική, λόγω της παρουσίας Πυκνού ανεπαρκούς δικτύου, που δύσκολα μπορεί μια χειρουργική επέμβαση όσο εκτεταμένη και αν είναι να καλύψει απόλυτα, όπως επίσης και να λύσει το πρόβλημα των συχνών υποτροπών. Ετσι κατέστη γρήγορα αναγκαίο να βρεθεί μία μη χειρουργική θεράπευτικη μέθοδος ουσιαστική και εύκολα επαναλαμβανόμενη. Η μέθοδος θα ήταν βοηθητική της χειρουργικής και θα συνδυαζόταν απόλυτα με αυτήν καλύπτοντας όλο το φάσμα των φλεβικών παθήσεων, ακόμη και εν γένει αισθητικών (ευρυαγγείων κ.λ.π). Η μέθοδος ανεκαλύφθη τυχαία στις αρχές του Αιώνα μας όταν ενδοφλέβια σκευάσματα για θεραπεία συφιλίδος εχορηγήθησαν αναγκαστικά από κιρσώδεις φλέβες λόγω καταστροφής των φυσιολογικών. Αποτέλεσμα, υποχώρηση των κιρσών λόγω σκλήρυνσής των και ως εκ τούτου σμίκρυνσης και εξαφάνισής τους. 'Εκτοτε, η θεραπεία εξελίχθηκε, ώστε σήμερα να αποτελεί μια σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπιση των φλεβικών προβλημάτων.

ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ λοιπόν λέμε την ενδοαυλική έγχυση ενός φαρμακευτικού σκευάσματος σκληρυντικής ουσίας, η οποία προκαλεί βλάβη στο ενδοθήλιο και το μέσο χιτώνα και οδηγεί στην απόφραξη και συρρίκνωση της φλέβας . Είναι μια αρκετά ασφαλής και εύκολη θεραπευτική μέθοδος, η οποία παρέχει στον εκπαιδευμένο ιατρό πολλές Δυνατότητες.

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Οι ενδείξεις της σκληροθεραπείας είναι σαφώς περισσότερες από τη μεριά ενός (κλασσικού) σκληροθεραπευτή , μη χειρουργού και λιγότερες από τη μεριά ενός έμπειρου αγγειοχειρουργού που χρησιμοποιεί περιστασιακά τη σκληροθεραπεία σε λίγα περιστατικά του . Από την πλευρά λοιπόν σκληροθεραπευτή οι ενδείξεις είναι :

1) Ευρυαγγείες και φλεβεκτασίες (1-3mm) χωρίς ανεπάρκεια σαφήνων .

2) Υποτροπή μετά σαφηνεκτομή , με εμφάνιση φλεβεκτασιών και μικρών κιρσών .

3) Κιρσοί επικουρικών φλεβών (πρόσθιας και οπίσθιας)

4) Κιρσοί της ελάσσονος σαφήνους με υψηλή συμβολή .

5) Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι πολύ επιθετικά -και θεωρητικά - μπορεί να γίνει σκληροθεραπεία σε κιρσό , αρκεί το μέγεθός του να μην ξεπερνά τα 8mm !!!

H εμπειρία από τη χρήση της σκληροθεραπείας είναι μεγάλη. Ο έμπειρος σκληροθεραπευτής οριοθετεί τις δυνατότητες της θεραπείας και έτσι μειώνει την κακή ανεπιτυχή εφαρμογή της . Η βοήθεια που προσφέρουν οι διαγνωστικοί υπέρηχοι υπό τη μορφή του DYPLEX ή του ακριβότερου άλλα και ακριβέστερου TRIPLEX, έχει δώσει άλλη διάσταση στη σκληροθεραπεία. Πρώτον διότι προηγείται καλύτερος διαγνωστικός έλεγχος και δεύτερον διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σκληροθεραπείας των μη επιφανειακών κιρσών και διατιτραινουσών στην περιοχή του μηρού ή της κνήμης και υπό την πλήρη πλέον απεικονιστική δύναμη των υπερήχων να κάνει εύκολα την έγχυση στο σημείο που ακριβώς πρέπει, καθώς επίσης να παρακολουθήσει την πορεία της σκλήρυνσης.

Οι αντενδείξεις της σκληροθεραπείας χωρίζονται σε απόλυτες και σχετικές .

1. Απόλυτες:

* δεν κάνουμε ποτέ σκληρυντικές ενέσεις σε ακινητοποιημένο ασθενή
* υπό αντιπηκτική αγωγή
* με οξεία θρομβοφλεβίτιδα και περισσότερο σε εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
* και μια καθαρά Ελληνική αντένδειξη , δεν κάνουμε ποτέ σκληροθεραπεία σε άτομο που εμφανώς δεν θα συνεργαστεί σωστά ή που δεν έχει καταλάβει τη θεραπεία και τις ιδιαιτερότητές της , διότι η πιθανότης να διακόψει στη μέση την όλη θεραπευτική προσπάθεια είναι μεγάλη με άσχημα αποτελέσματα ( πολύ συχνό στον τόπο μας).

2. Σχετικές αντενδείξεις:

* εγκυμοσύνη

* σοβαρές παθήσεις ( καρδιακές , αρτηριακές κ.λ.π.)

* άσθμα
* παχυσαρκία