ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ